تبلیغات
پاتوق دختر و پسر های تهرونی

پاتوق دختر و پسر های تهرونی

  • خوش آمدید
عضویت ...
 

به بزرگترین پاتوق دختر و پسر های تهرونی خوش آمدید

متلک بازار

 

خانوم شماره بدم پاره کنی؟
۲- خانوم ببخشید مستقیم از کدوم طرفه؟

۳- خانوم شماره ی کفشمو بدم؟

۴- (در برخورد با چنتا دختره زیبا) هنوز فصله هلو نشده

۵- (در برخورد با چنتا دختره کم سن) اِ مهد کودک تعطیل شد شما اومدین بیرون.

۶- حاج خانوم ماچ خانوم

۷- آهای خانوم کجا کجا

۸- از اون بالا کفتر می‌آید

۹- آخ چشم ..فدات بشم

۱۰- نازتو بخورم ..شب شام نخورم

۱۱- خانوم شما دو تا سه قلوئید؟
۱۲- دهات چه خبر؟

۱۴- فدات بخورم

۱۵- قربونت بچسبم

بقیه در ادامه مطالب ......

 خانوم شماره بدم پاره کنی؟
۲- خانوم ببخشید مستقیم از کدوم طرفه؟

۳- خانوم شماره ی کفشمو بدم؟

۴- (در برخورد با چنتا دختره زیبا) هنوز فصله هلو نشده

۵- (در برخورد با چنتا دختره کم سن) اِ مهد کودک تعطیل شد شما اومدین بیرون.

۶- حاج خانوم ماچ خانوم

۷- آهای خانوم کجا کجا

۸- از اون بالا کفتر می‌آید

۹- آخ چشم ..فدات بشم

۱۰- نازتو بخورم ..شب شام نخورم

۱۱- خانوم شما دو تا سه قلوئید؟
۱۲- دهات چه خبر؟

۱۴- فدات بخورم

۱۵- قربونت بچسبم

۱۶- فدات بگردم

۱۷- خودت مگه خواهر مادر نیستی؟

۱۸- خانوم جیگرتو واسم بلوتوث میکنی؟

۱۹- جیگرتو یواشکی بخورم

۲۰- ببخشید شما چقدر شبیه دوست دختره آیندهء من هستین


۱۳- این روزها همه به من شماره می‌دهند شما چطور

۲۱-هندونه بیار قاچ کنم لباتو بیار ماچ کنم

*

اینم چند تا متلک که به دخترهای دماغ عملی میتونید بندازید!

۱-خانوم شما بینیتونو ختنه کردید؟

۲-خانوم شما دماغتونو مدل خوکی عمل کردید؟

۳-خانوم میاید دماغامونو عوض؟

۴-اینو صافکاری کرده که بعدا درخت بکاره

۵-این دماغشو تازه خریده برچسبشو نکنده

۶-خانوم کلیه هاتو فروختی دماغتو عمل کردی؟

۷-میبخشید خانوم دماغتونو خر گازگرفته؟

۸-ده بار دیگه دماغت وعمل کنی تازه میشی مثل اِبی

۹-خانوم بینیتون افتاده چسب زدین؟

۱۰-خواستی ماشین بخری وانت بخر بینیت رو بندازی عقب

ادامه مطلب متلک بازار