تبلیغات
پاتوق دختر و پسر های تهرونی

پاتوق دختر و پسر های تهرونی

  • خوش آمدید
عضویت ...
 

به بزرگترین پاتوق دختر و پسر های تهرونی خوش آمدید

حیوانات دو رگه

 


حیوانات دو رگه ای که از پدر و مادری که در یک رسته و خانواده جانوری
هستند ..به وجود آمده اند
این حیوانات بیشترشون در اسارت و در نتیجه مداخله بشر به وجود آمده اند


: از متداولترین این دو رگه ها
tiger(male)+lion =Tigon


lion (male)+tiger=Liger

از پدر ببر و مادر شیر :تیگون

از پدر شیر و مادر ببر:لایگر


لایگر ها بزرگترین گربه سانان جهان هستند و تیگون ها مستعد کوتوله موندن هستند و معمولا از پدر و مادرشون کوتاه تر هستن ..نرها در این گروه (لایگرو تیگون )عقیم و ماده ها توانایی زاد و ولد دارندسگ گرگی

تداخل نژادی سگ و گرگ و دورگه شدن در این حیوانات نسبتا به طور آزاد و عادی وجود داره .گرگ دارای مهارت در شکار برای بقای خود هست و آروار ه هاش از سگ قوی تر هست و از اون اغلب برای اعمال تسلط خودش استفاده میکنه..برای یک دورگه سگ و گرگ مشخص نیست که چه زمانی رفتارش به گرگ و یا سگ و یا چیزی مابین گرایش خواهد داشتخوک های اهلی
خوک های اهلی و گراز وحشی باعث به وجود اومدن آیرون ایج پیگ میشن .که رامتر از گراز ولی در عین حال قابلیت رام شدن کمتری نسبت به خوک های اهلی دارند و مخصوص تولید سوسیس خوک هستند ....بیشتر اونها برای صنایع غذایی پرورش میابند . 


˜Iron Age Pigsâ
آیرون ایج پیگ
زورس

زورس نتیجه پدر و مادری اسب و گورخر هست ..زانکی از خر و گورخر به وجود میاد و زونی دورگه پدر و مادر گورخر و پونی(نژادی از اسب ولی با جثه کوجکتر )است ..به گروه این سه حیوان زبروید میگویندزورس(گور خر اسب)
Zorse 

ادامه مطلب حیوانات دو رگه